1. Mục đích và phạm vi thu thập
Việc thu thập thông tin thiết bị bao gồm các thông tin
- Mã thiết bị hay còn gọi là mã máy
- Tên thiết bị
** Mục đích thu thập thông tin khách hàng bao gồm:
- Cung cấp các dịch vụ, sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng
- Giúp KingPos quản lý và cung cấp mã bản quyền sử dụng ứng dụng của KingPro
 
2. Phạm vi sử dụng thông tin
- KingPro chỉ sử dụng thông tin được thu thập trong việc quản lý thiết bị, cấp mã bản quyền sử dụng ứng dụng do KingPro cung cấp
 
3. Thời gian lưu trữ thông tin
Dữ liệu được thu thập sẽ được lưu trữ đến khi khách hàng yêu cầu hủy bỏ và xóa dữ liệu, đồng nghĩa với việc bỏ sử dụng mã bản quyền các ứng dụng của KingPro
 
4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân 
Đối tượng được tiếp cận với thông tin của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:
- Nhân viên của công ty KingPro
- Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ của công ty, các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tuy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.
 
5. Địa chỉ của đơn vị thu nhập và quản lý thông tin cá nhân 
 
- Công ty Giải Pháp Chuyên Nghiệp Quốc Vương (KingPro)
- Địa chỉ: Số 14, Đường 14, Khu Phố 5, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
- Hotline: 028 38.97.98.99
- Email hỗ trợ: sales@kingpro.vn